ถังเก็บน้ำ

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด

บริษัทที่เปิดดำเนินกิจการจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป และถังดักไขมันสำเร็จรูป ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทได้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาดูแลในด้านการจัดการระบบการบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปทั้งแบบเติมอากาศ และไม่เติมอากาศ รวมถึงระบบถังเก็บน้ำแบบสำเร็จรูปและถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป ทั้งที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS) และผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน (POLYETHYLENE) ในรูปแบบของการติดตั้งบนดินและใต้ดิน
อีกทั้งมีกระบวนการผลิตและการใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. มีการผลิตที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และก่อให้เกิดประสิทภาพมากที่สุดตามการใช้งาน เพื่อให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีความสะอาดขึ้นโดยสามารถปล่อยน้ำนี้ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเรา บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด ใส่ใจในเรื่องอะไรบ้าง ?

Product

เรามีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก

Service

เรามีการบริการก่อนและหลังการขายที่ดูแลลูกค้าจากใจ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

Wastewater Treatment

มีวิศวกรออกแบบระบบำบัดดูแลและคำปรึกษาเพื่อให้น้ำมีความใสสะอาดมากขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของบริษัท

บริษัทได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุด

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุด

ผลงานที่ผ่านมาติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป