ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสแบบรวมชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ทรงแคปซูล
SEPTIC AND ANAEROBIC FIBERGLASS TANK CAPSULE SHAPE

ระบบการทำงาน

ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศทรงแคปซูล มีช่องแบ่งกันภายใน เพื่อช่วยการบำบัดช่องแรกเป็นช่องเกรอะมีไว้สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลของเสียที่เข้ามาในขั้นตอนแรกบำบัด ช่องที่สองเป็นช่องกรองไร้อากาศซึ่งใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายบำบัดของเสีย เพื่อช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อม

อุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งานสำหรับตัวถัง มีเดีย หัวเชื่อจุลินทรีย์ ข้อต่ออ่อนและสายรัด ลวดสลิง พร้อมฝาปิด ABS

ถังเก็บน้ำ
ถังเก็บน้ำ

ลักษณะ ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศทรงแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศทรงแคปซูล**รูปหรือสีสินค้าทำเพื่อประกอบโฆษณาเท่านั้น สินค้าจริงอาจจะเปลี่ยนไปตามการผลิต

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีการขึ้นรูปด้วยการพันไขว้ จึงมีความ
 • แข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศทรงแคปซูล เป็นถังบำบัดที่รวมการทำงานเกรอะกรองไว้ในถังใบเดียวกัน
 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
  ช่องที่หนึ่ง คือ ส่วนแยกกากและตกตะกอน จะทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนักและตะกอนเบา เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียในขั้นต้น ก่อนระบายไปยังส่วนที่เป็นช่องกรองไร้อากาศ
  ส่วนกรองไร้อากาศ จะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ

(ANAEROBIC BACTERIA) ในขั้นตอนนี้จุลินทรีย์สามารถลดค่าความสกปรกของน้ำด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูล เพื่อปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะ

ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศทรงแคปซูล

การทำงานของ ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศทรงแคปซูล แบรนด์ PURE 

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีการขึ้นรูปด้วยการพันไขว้ จึงมีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา เป็นถังบำบัดที่รวมการทำงานเกรอะกรองไว้ในถังใบเดียวกัน
 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
  ช่องที่หนึ่ง คือ ส่วนแยกกากและตกตะกอน จะทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนักและตะกอนเบา เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียในขั้นต้น ก่อนระบายไปยังส่วนที่เป็นช่องกรองไร้อากาศ
  ส่วนกรองไร้อากาศ จะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ

(ANAEROBIC BACTERIA) ในขั้นตอนนี้จุลินทรีย์สามารถลดค่าความสกปรกของน้ำด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูล เพื่อปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะ