ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีขายในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไร้อากาศ ซึ่งแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการใช้งานในแต่ละจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเติมอากาศ1000ลิตร        ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป1000ลิตร

 

ทั้งในเรื่องของพื้นที่ใช้สอย ประสิทธิภาพ และราคา เรามาดูกันดีกว่าว่า ถังบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง แบบไหนใช้ดีกว่ากัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ คืออะไร

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ ส่วนใหญ่จะเป็นถังสำหรับระบบรวมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งระบบในถังจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียและมีการย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศ ได้มีการใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดพร้อมกับการใช้เครื่องเติมอากาศ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการบำบัดน้ำเสีย ทำให้ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 5000 ลิตร

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ

1. มีเครื่องเติมอากาศซึ่งช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้จุลินทรีย์นำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้มีการบำบัดน้ำได้สะอาดขึ้น

2. การบำบัดน้ำเสียจะทำได้ดีกว่าถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพราะถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศสามารถลดค่า BOD ได้มากกว่าระบบไร้อากาศ ซึ่งสามารถลดค่า BOD จาก 50 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน เหลืออยู่ที่ 20 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน ทำให้กากตะกอนของเสียและกลิ่นเหม็นเกิดน้อยลง 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเติมอากาศ1000ลิตร

ข้อเสียของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ

1. ราคาสูงกว่าถังแบบไร้อากาศ เพราะมีกระบวนการในการเติมอากาศเข้ามาภายในถังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียมากขึ้น และทำให้กากตะกอนรวมถึงกลิ่นเหม็นมีน้อยลง

2. มีการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องเติมอากาศจึงมีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าถังบำบัดแบบไร้อากาศ

3. ต้องคอยตรวจตราดูแลระบบไฟฟ้าให้อยู่ในความเรียบร้อยอยู่เสมอ

4. อาจมีเสียงดังขณะปั๊มน้ำทำงาน ซึ่งจะเป็นเฉพาะกับปั๊มตัวใหญ่ที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโดที่มีขนาดใหญ่

 

ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ คืออะไร

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไร้อากาศ คือถังบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยทั่วไป หรือสำนักงานออฟฟิศที่มีจำนวนคนอยู่น้อย โดยมีคุณสมบัติในการย่อยสลายสิ่งแปลกปลอม หรือกากตะกอนพวกสารอินทรีย์ภายในถังช้ากว่าถังบำบัดแบบเติมอากาศ มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกสิ่งปฏิกูลแยกตะกอนของเสียและมีการย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองไร้อากาศเป็นการบำบัดน้ำเสียต่อจากขั้นตอนการเกรอะ ได้มีการใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายของเสียจนได้น้ำที่มีความสะอาด ทำให้ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ได้

 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 6000 ลิตร

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

1. ราคาถูกกว่าถังแบบเติมอากาศ แต่อาจมีกากตะกอนและกลิ่นได้มากกว่าถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

2. ไม่ต้องดูแลระบบไฟฟ้าให้วุ่นวาย เพราะถังประเภทนี้ไม่ใช้ไฟฟ้า

3. ไม่เกิดเสียงดังขณะทำงาน

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป1000ลิตร

 ข้อเสียของถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

1. ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศระบบรวมอาจจะมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์สูง จึงอาจจะต้องมีการบำบัดต่อด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น

2. มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ดีเท่าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ เพราะย่อยสลายตะกอนต่างๆได้ช้ากว่าเนื่องจากไม่มีการเติมออกซิเจนลงในน้ำ พราะการเติมออกซิเจนลงในน้ำจะช่วยให้การทำงานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตะกอนนั้นทำงานได้ดีขึ้น

 

และนี่ก็คือคุณสมบัติของถังบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชนิด พร้อมข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ หรือถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ คุณก็สามารถเลือกติดตั้งแบบที่คุณต้องการได้ตามความเหมาะสม

โดยพิจารณาดูว่าจำเป็นต้องใช้งานถังในลักษณะใดมากกว่ากัน เช่น กฎหมายที่ต้องให้ค่าน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด และมีพื้นที่ใช้สอยภายในบริเวณบ้านมากน้อยเพียงใด รวมถึงมีงบประมาณเท่าไหร่ เพื่อให้ตัดสินใจเลือกซื้อมาใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามขอคำปรึกษาว่าจะใช้ถังแบบไหน ขนาดไหนดีจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 063-3649988 , ID line : 0633649988 นะคะ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ

Similar Posts