หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการทำงานถังบำบัดน้ำเสียและตัวมีเดียนั้นมีการทำงานอย่างไร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบในการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลให้มีกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่าย ซึ่งในยุคก่อนการบำบัดน้ำเสียจะเป็นลักษณะของระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม

ซึ่งจะเป็นบ่อคอนกรีต 2 บ่อ บ่อแรก คือ บ่อเกรอะ เป็นบ่อที่รับสิ่งปฏิกูล ทำหน้าที่เก็บสิ่งปฏิกูลเพื่อให้เกิดการย่อยสลายและตกตะกอนตามธรรมชาติ โดยตะกอนจะไปอยู่ที่ก้นบ่อ น้ำที่อยู่ด้านบนของบ่อจะไหลไปที่บ่อซึมเป็นบ่อถัดมา น้ำจะซึมลงไปในดินและชั้นหินอย่างช้าๆ เพื่อย่อยสลายสิ่งสกปรกจากน้ำทิ้ง

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบบ่อเกรอะบ่อซึม คือ สิ่งปฏิกูลมักจะย่อยสลายได้ไม่หมด ทำให้เกิดส้วมเต็มขึ้นมา ต้องคอยสูบสิ่งปฏิกูลออก อีกทั้งน้ำในบ่อซึมก็ไม่สามารถที่จะซึมผ่านดินได้

ปัจจุบันได้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกมาในรูปแบบของถังเดี่ยวซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ถังเกรอะและถังกรองรวมไว้ในถังใบเดียวกัน โดยถังเกรอะนั้นจะมีหน้าที่ในการให้สิ่งสกปรกตกตะกอนไว้

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเติมอากาศ3000ลิตร

ซึ่งถังบำบัดน้ำเสีสำเร็จรูปของ PURE ได้มีการผลิตถังที่มีคุณภาพและมีหลายขนาดเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานตามขนาดของพื้นที่ สภาพแวดล้อม และจำนวนของประชากร

ทำให้น้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานได้ผ่านกระบวนการบำบัดให้น้ำมีความสะอาด มีคุณภาพที่ดีขึ้น ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำก็จะทำให้ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียลงได้

ถังบำบัดน้ำเสีย01

อุปกรณ์การทำงานภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปมีอยู่ 2 แบบคือแบบเติมอากาศ (SEPTIC AND AERATION)  และแบบไม่เติมอากาศ (SEPTIC AND ANAEROBIC FILTER)  สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมตามงบประมาณที่มีอยู่

ถังเก็บน้ำ         ถังเก็บน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป dos, pp,aqua หรือของ PUREเองก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ‘มีเดีย’ ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีขั้นตอนหลัก ดังนี้ คือ รับน้ำเสียจากชักโครก โถปัสสาวะ และน้ำที่อาบ ภายในมีน้ำเสียที่เกิดจากการขับถ่าย การอาบน้ำจะมารวมกันอยู่ในถัง ของเสียจะไหลผ่านและสัมผัสกับผิวพลาสติกมีเดียที่มีจุลินทรีย์หัวเชื้อเกาะอาศัยอยู่ จะทำหน้าที่ย่อยสลาย

โดยการกินสารอินทรีย์ของเสียที่ตกลงมาในบ่อบำบัด จากนั้นการย่อยสลายถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อย จนมาถึงการตกตะกอนเบาในช่องสุดท้ายของการกรอง ก่อนที่น้ำเสียจะไหลผ่านท่อออก (outlet)

ซึ่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดในถังบำบัดน้ำเสีย จนน้ำมีความสะอาดพอที่สามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือนำกลับมาใช้ใหม่

มีเดีย ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์

มีเดีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 063-3649988 ยินดีให้บริการค่ะ

Similar Posts