น้ำเสียจากบ้านเรือนที่พักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีการใช้ถังบำบัดน้ำเสียช่วยทำการบำบัด ให้กลาย เป็นน้ำดี ไม่มีตะกอนสกปรก ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ เรามาดูกันค่ะว่าหลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปมีการทำงานอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างแน่นอน ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการอนุรักษ์โลกให้น่าอยู่มากขึ้น ซึ่งหลักในการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียโดยเบื้องต้นนั้น สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้

 

1.ใช้ออกซิเจนเพื่อเลี้ยงแบคทีเรียในน้ำ

เครื่องเติมอากาศ secoh ราคาถูก

หากกำลังเกิดความสงสัยว่า ถังบำบัดน้ำเสียนั้นจะสามารถทำให้น้ำสกปรก เหม็นเน่า กลับมาเป็นน้ำที่ดีได้อย่างไร คำตอบก็คือ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศจะมีการใช้เครื่องเติมอากาศ(Areator) เพื่อไปเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณที่เพียงพอ

ทำให้จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายพวกสารอินทรีย์ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี โดยสามารถเปลี่ยนน้ำปฏิกูล น้ำเสีย หรือน้ำที่มีมูลฝอยต่างๆ ให้กลายเป็นน้ำดี ซึ่งน้ำดีที่ได้นั้นก็จะสามารถนำไปใช้งานในภายหลังได้อีกครั้ง

2.มีระบบแยกกาก และสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำ

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ในน้ำเสีย มักจะมีตะกอน สิ่งแปลกปลอม กากตะกอน ปะปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก หากคุณเกิดคำถามที่ว่า แล้วแบบนี้น้ำที่ถูกบำบัดในถังบำบัดน้ำเสีย จะสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไปได้ด้วยหรือไม่ คำตอบคือ ได้แน่นอน

เพราะในถังบำบัดน้ำเสียนั้น มีระบบการทำงานในการแยกกากตะกอน หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำ ก่อนจะทำการย่อยสลายบางส่วน ตั้งแต่น้ำไหลเข้ามาเป็นครั้งแรก ซึ่งน้ำดีก็จะถูกพักเก็บไว้อีกทาง ส่วนกากตะกอนและสิ่งแปลกปลอมก็จะถูกแยกออกมาจากน้ำนั่นเอง

 

3.มีระบบการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดนี้กลับมาใช้ใหม่ได้

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ในโรงงานอุตสาหกรรมบางที่จะมีถังบำบัดน้ำเสียที่มีระบบรีไซเคิลน้ำที่ได้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อลดต้นทุนในเรื่องของน้ำดิบ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก ซึ่งระบบการบำบัดน้ำเสียแบบนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในโรงงานประเภทที่ต้องทำงานเกี่ยวกับน้ำเป็นหลัก

เพราะนอกจากจะคุ้มค่าในการติดตั้งแล้ว ยังเป็นวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติไปในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้งานของน้ำหมุนเวียนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

และนี่ก็คือ หลักการการทำงานเบื้องต้นของถังบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีสุดล้ำที่อาคารบ้านเรือน คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งเอาไว้ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคราบตะกอน มูลฝอย ในน้ำที่ใช้งาน เพื่อให้สามารถปล่อยน้ำคุณภาพดีกลับสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง เป็นการช่วยโลกทางอ้อมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

สนใจสินค้าถังเก็บน้ำขนาดจำนวนกี่ลิตรหรือขอคำปรึกษาว่าควรจะใช้ถังเก็บน้ำขนาดกี่ลิตรดี เพื่อจะได้เพียงพอต่อการใช้งาน สามรถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่เบอร์ 063-3649988 ID line:0633649988 ยินดีให้บริการด้วยความจริงใจค่ะ