ถังบำบัดน้ำเสียที่มีจำหน่ายและใช้งานกันนั้นหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่ามีแบบไหนบ้าง มาดูกันค่ะว่าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีการทำงานอย่างไรบ้าง

1. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (SEPTIC AND AERATION) : เป็นถังสำหรับระบบรวมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หน้าที่ของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ คือ การถ่ายเทออกซิเจนลงสู่น้ำและยังทำหน้าที่กวนผสมน้ำทำให้จุลินทรีย์สัมผัสกับสารอินทรีย์ได้ทั่วทั้งถัง

ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PURE แบบเติมอากาศนี้ จะแยกการทำงานออกเป็น 3 ส่วนในถังใบเดียวกัน  ดังนี้

ส่วนที่ 1 คือ ช่องเกรอะหรือช่องแยกตะกอน : ทำหน้าที่แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการแยกตะกอนในขั้นต้น เพื่อลดความสกปรกของน้ำลง

ส่วนที่ 2 คือ ช่องกรองเติมอากาศ : ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียด้วยการเติมอากาศผ่านชั้นตัวกลาง โดยที่อาศัยการทำงานของมีเดีย หัวเชื้อจุลินทรีย์ และตัวปั๊มคอยช่วยในการเติมอากาศเพื่อย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจนสะอาดซึ่งผ่านขั้นตอนการทำงานของตัวกรองชีวภาพนั่นเอง

และส่วนที่ 3 ช่องตกตะกอน : ทำหน้าที่แยกน้ำสะอาดและตัวจุลินทรีย์ออกจากกัน เพื่อให้ได้น้ำทิ้งที่สะอาดได้มาตรฐาน

เมื่อน้ำเสียที่มีสิ่งปฏิกูล เศษอาหาร หรือสารปนเปื้อน ถ้าได้ผ่านกระบวนการของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PURE ก็จะช่วยทำให้น้ำกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

ถังเก็บน้ำ

       

         

2. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เติมอากาศ (SEPTIC AND ANAEROBIC) : ส่วนใหญ่เป็นถังใบเล็กที่เหมาะใช้งานสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร หรือออฟฟิศขนาดเล็ก จะมีราคาที่ถูกกว่าถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่มีเสียงดัง ติดตั้งไม่ยุ่งยากและทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PURE แบบไม่เติมอากาศนี้ แยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วนในถังใบเดียวกัน คือ

ส่วนที่ 1 ส่วนแยกตะกอน : สำหรับกรองกากตะกอนของเสีย

ส่วนที่ 2 ส่วนการกรองแบบไร้อากาศ : ซึ่งอาศัยกระบวนการย่อยสลายแบบธรรมชาติบำบัด  ไม่ได้มีตัวปั๊มเข้ามาช่วยเติมอากาศ โดยใช้ตัวมีเดีย จุลินทรีย์เข้ามาช่วยแยกตะกอนของเสียที่มีขนาดเล็ก ให้น้ำที่ผ่านการกรองนี้มีความสะอาดเพื่อปล่อยลงสู่บ่อน้ำทิ้งสาธารณะต่อไป

ระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไร้อากาศนี้ ทำให้เกิดก๊าซมีเทน มีคุณสมบัติแยกตัวออกจากน้ำเสียได้ง่าย เพราะก๊าซมีเทนเบากว่าน้ำและสามารถนำก๊าซมีเทนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ แต่มีข้อเสียคือมีกลิ่นเหม็น

นอกจากนี้อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของแบคทีเรียในระบบถังบำบัดควรอยู่ที่ประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส สภาวะความเป็นกรดด่างในถังก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งชนิดที่สร้างกรดและชนิดที่สร้างก๊าซมีเทน

รวมทั้งอาหารเสริม เช่น ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรือสารพิษที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบถังบำบัดด้วย

ถังเก็บน้ำ

สรุป คือ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจะมีอยู่ 2 ประเภทให้เลือกใช้งาน โดยการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศจะมีการใช้เครื่องเติมอากาศเข้ามาทำงานร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศจะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย แต่จะไม่มีการใช้เครื่องเติมอากาศ ซึ่งถังบำบัดแบบไม่เติมอากาศนี้ตามบ้านพักอาศัยจะนิยมใช้งานกันค่ะ

สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามขอคำปรึกษาว่าจะใช้ถังแบบไหน ขนาดไหนดีจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 063-3649988 , ID line : 0633649988 นะคะ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ

Similar Posts