World Water Tank

Design for life

ศูนย์รวม ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังแซท ถังดักไขมัน ถังเก็บน้ำ รวมถึงจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มีบริการปรึกษาออกแบบและติดติ้งได้มาตรฐาน

ถังเก็บน้ำ

ติดต่อ คุณ เพ็ญ 063-364-9988 เพื่อขอส่วนลด 3-5% ค่ะ

ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน

น้ำ คือ สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกๆคน ถ้าน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความสะอาด ย่อมส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆย่อมมีการใช้น้ำเป็นปัจจัยหลัก เช่น การชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย การซักล้าง การประกอบอาหาร ทั้งจากบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น
ซึ่งก่อให้เกิดน้ำเสียปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือน้ำเสียที่เกิดจากการเกษตรก็จะมีสารเคมีปนเปื้อนทั้งจากปุ๋ย ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในกิจกรรมการเพาะปลูก หรือน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมส่วนมากเกิดจากการชะล้างวัตถุดิบ การล้างเครื่องจักร รวมทั้งกิจกรรมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
จึงได้มีการผลิตถังบำบัดน้ำเสียเพื่อให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีความสะอาดก่อนปล่อยสู่การระบายน้ำสาธารณะและนำกลับมาใช้ใหม่ และผลิตถังเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคด้วย โดยได้มีการใช้วัสดุในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำที่ปลอดภัย มีการผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน มอก. จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมั่นใจในคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของน้ำให้มีคุณภาพที่ดีด้วย ถังเก็บน้ำ.

ถังเก็บน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PURE

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเกรอะกรองรวมแบบไร้อากาศ PURE ตัวถังบำบัดทำจากวัสดุ PE ( POLYETHYLENE )

ถังเก็บน้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบไม่เติมอากาศ PURE เป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปแบบไร้อากาศตัวถังบำบัดทำจากวัสดุ PE ( POLYETHYLENE )

ถังเก็บน้ำ

ถังดักไขมันใต้ซิ้งค์

ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาสใต้ซิงค์ PURE ขนาด 30 ลิตร รุ่น GPU-30FB ไฟเบอร์กลาสที่ได้รับรองมาตราฐาน มอก. 435-2548

ถังเก็บน้ำ สแตนเลส

ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร

ถังก็บน้ำ เนื้อสแตนเลสเกรด 304 ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ความหนา 0.6 มิลลิเมตร

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ PE

ถังเก็บน้ำผลิตจากวัสดุ Polymer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG ปลอดภัยไร้สนิม สีไม่ซีดคงทนตลอดอายุการใช้งาน

ถังเก็บน้ำ

หัวเชื้อจุลินทรีย์

ในถังบำบัดน้ำเสียของเราทุกใบ จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์บรรจุอยู่ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้น จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ M แบบฝังใต้ดิน PE

เป็นถังเก็บน้ำชนิดฝังใต้ดิน ซึ่งใช้วัสดุโพลีเอทธีลีน (Polyethylene) ผลิตจากโพลีเอทธิลีนซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน และมีความยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้

ถังเก็บน้ำ

ถังดักไขมัน PE

ถังดักไขมัน PE (ทรงกลม) รุ่น GPU-600 ถังดักไขมันที่มีลักษณะภายนอกเป็นทรงกลมเหมือนกับถังบำบัดน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำบนดิน ไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส (ทรงถ้วย) มาตรฐาน มอก. 435-2548 รับรอง มีความคงทนแข็งแรง ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำบนดิน PE

ถังเก็บน้ำบนดิน PE เป็นถังเก็บน้ำตั้งพื้นที่ใช้วัสดุโพลีเอทธีลีน (Polyethylene) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง ทนแดด

ถังเก็บน้ำ

DOS ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศไฟเบอร์กลาส ทรงกลม โดยที่ตัวถังทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ที่แข็งแรงและได้มาตราฐาน มอก.435-2548

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำบนดิน ไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำบนดิน ผลิตจากไฟบอร์กลาสเสริมแรง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.435-2548) ปลอดภัยสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภค

สนใจติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน

ติดต่อคุณเพ็ญ เพื่อรับส่วนลดพิเศษ